About Me

good

Ako si Rastaval Marley ang inyong higala.
Sa NawongLibro ako, inyong maila-ila.
Mahimo ako ninyong ipuno sa inyong listahan,
Listahan uban sa inyong mga kahigalaan.

Sa layong dapit ako nagagikan,
Nilangyaw sa Sugbo aron mangita’g panginabuhian.
Wala ako magdahum nga bisan asa na lang ako mahidangat.
Magasige na lang intawn ug tabok niining dakong dagat.

Ikatulo ako sa upat ka managsoon,
Mga igsoong hilabihan ka maibi-abihon.
Bisan sa ka pit-os sa among kinabuhi,
Kasadya sa banay gihapon ang among nasinati.

Dili ako mapahitas-on ug sayon akong sampiton.
Dili ako ambisyoso kay wala man koy ikapasigarbo.
Kung aduna kamoy lisod ug dakong suliran,
Ayaw ug kabalaka kay ako inyong madoulan.

Samtang ako nagatubo niining kalibutan,
Daghang pagtulun-an ang akong nakat-onan.
Usa na niini ang pagsubay sa matul-id nga dalan,
Kay ugma damlag, kalinaw ang imong matagamtaman.

Daghan ako ug mga pagsulay.
Mga hagit nga naghikaw sa akong mga kalipay.
Apan ang mga pagsuway dali ra’ng natibway,
Kay ni Bathala tinabangan ako kanunay.

Buot kong ipadayag ang akong pagpasalamat,
Sa mga tawo nga wala pa gyud ko makahimamat.
Pinaagi niining balak nga inyong gibasa karon,
Sa dakong pagtahud, gipaila ko kaninyo ang akong kaugalingon.

Isip usa ka bag-ong kaplag niinging tapoka,
Manghinaot ko sa inyong mainitong pag-amoma.
Ubani ako sa pagdasig sa ubang `tang mga kahigalaan,
Gamiton ta sa paglitok ang bisaya `tang pinulungan.

To live is to love and to live is to love in captivity… -rataval

[symple_social icon=”twitter” url=”http://twitter.com/rastaval101″ title=”Follow Me” target=”self” rel=””]

[symple_social icon=”facebook” url=”http://www.facebook.com/rastavalmarley” title=”Addme” target=”self” rel=””]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *