Ako, Usa ka lemonsito

Lemonsito ka kung doulon lang ka kung naa silay kinahanglan

Aduna akoy kaaslum nga wala sa uban
Mao nga gipangita ako sa kadaghanan
Gikan sa punuan ila akong gipupo
Gikab-ot ug daw akong liog gilunggo

Kahuman gibutang sa sako ug gilumsan
Gitugsaw sa tubig kay kono hugasan
Apan diay gibaligya sa mga katawhan

Pag abot sa balay ug human mapalit
Gihiwa ako sa kutsilyong mahait
Gipuga ako ug ang akong duga gipasidlit
Ay kalisod sa kinabuhing mapait.

Human ko nila mapug-i ug mapahimusli

Ako usa ka lemonsito

Aduna akoy kaaslum nga wala sa uban
Mao nga gipangita ako sa kadaghanan
Gikan sa punuan ila akong gipupo
Gikab-ot ug daw akong liog gilunggo

Kahuman gibutang sa sako ug gilumsan
Gitugsaw sa tubig kay kono hugasan
Apan diay gibaligya sa mga katawhan

Pag abot sa balay ug human mapalit
Gihiwa ako sa kutsilyong mahait
Gipuga ako ug ang akong duga gipasidlit
Ay kalisod sa kinabuhing mapait.

Human ko nila mapug-i ug mapahimusli
Gipasagdan na lamang ako kay kono wala nay silbi
Wala man lang kuhaa ang akong mga liso para paturokon
Aron sa sunod sila na sad ang mananom.

Kasakit sa paagi sa pagpanamastamas
Daw ako usa ka inutil nga dili man gyud makaikyas
Human makuha ang gustong duga
Gibalibag na lang ug karon nalata.

Gipupo giputos ug gihiwa
Gipislit giipit ug gipuga
Gilabay gipasagdan ug wala nay bili
Abi kay human na ko nila mapahimusli

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *