Si Kinsa Ikaw Sa Akong Kinabuhi

Bulahan kadtong adlaw nga kita nagkaila,
Bisan sa binag-ong kahimanan kita nagkahiusa.
Ug didto nagsugod ang akong gugma.
Gugma nga putli, ug bugtong kanimo lang gibati.

Himaya ang mga adlaw sa atong paghinigala-ay,

Bulahan kadtong adlaw nga kita nagkaila,
Bisan sa binag-ong kahimanan kita nagkahiusa.
Ug didto nagsugod ang akong gugma.
Gugma nga putli, ug bugtong kanimo lang gibati.

Himaya ang mga adlaw sa atong paghinigala-ay,
Katam-is sa mga takna ug higayon nga kita nagastorya kanunay.
Kinasingkasing, ug daw walay katapusan,
Ang paghandom ug ang makanunayong paglitok ko sa imong ngalan.
Ikaw ang kalipay sa akong kinabuhi,
Ug ma-angkon ko lamang kini kung ikaw dili magdumili.
Ug unsa pa ma’y buhaton ko aron imong masabtan,
Ang gugmang tiunay, ug para lang kanimo ang tanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *