Si Kinsa Ikaw Sa Akong Kinabuhi

Bulahan kadtong adlaw nga kita nagkaila,
Bisan sa binag-ong kahimanan kita nagkahiusa.
Ug didto nagsugod ang akong gugma.
Gugma nga putli, ug bugtong kanimo lang gibati.

Himaya ang mga adlaw sa atong paghinigala-ay,

Bulahan kadtong adlaw nga kita nagkaila,
Bisan sa binag-ong kahimanan kita nagkahiusa.
Ug didto nagsugod ang akong gugma.
Gugma nga putli, ug bugtong kanimo lang gibati.

Continue reading “Si Kinsa Ikaw Sa Akong Kinabuhi”