Hungihong Sa Lapyahan

Hungihong sa Lapyahan

Gihilom ko lang ang akong mga pagbati
Samtang nagalakaw sa maayaay nga baybayon
Diin nakita ko ang mga tunob sa akong mga kagahapon
Sa balas nga dalangpanan sa pagmahay

Ang sidlak sa adlaw nga nagpagilak-gilak sa mga luha
Maoy ni buhawat sa panglantaw kong dugay na'ng napikot
Mga pahiyom nga sagnonot sa sog ni'ng galamhan
Nga nagpig-ot ug nag gapos sa tumang kakabus

Ang hinuyohoy sa mabugnawng hangin
Nga nihapuhap sa nagabakho kong kasingkasing,
Nipakagiw sa mga ngil-ad kong hunahuna
Ug maoy naghatag ug kahupayan sa mga napaaw kong kalawasan

Sa paglantong nianing baybayon
Sukdon ko ang kalawmon
Sa nakalulho kong mga bitiis

Ug dinhi ko ipaanod ang mga kaligotgot nga nagpadanguynguy sa matag gabii
Basin ugma damlag mahanaw na ang tanan
Lakip na kining gikalib-ay kong mga suliran.